Dijitalleşme ve Dijital Markalaşma

24 Eylül, 2018

Dijitalleşme nedir ?

Geçmişte buhar gücü ve elektriğin keşfiyle yaşanan dönüşüm, bugün dijital teknolojiler ekseninde gerçekleşiyor. Firmaların daha verimli bir iş modeline geçmek için başvurduğu yeniliklerin başında dijital dönüşüm gelmektedir. Bugün her ölçekten ve her sektörden markanın, hızlı rekabet çağında öne geçmek amacıyla e-dönüşümü öncelikli yatırım kalemi olarak kullandığını görmekteyiz.

Şirketler dijital çağdaki dönüşüme ayak uydurmak için çok çeşitli araçlara ve teknolojilere yatırım yapıyorlar. Bunun karşılığında dijitalleşmenin sunduğu fırsat ve yenilikleri kullanarak hızla verimliliklerini arttırıp büyüme fırsatı buluyorlar. O halde, dijitalleşmenin şirket ve ekonomiler üzerindeki etkisinin yadsınamadığı bu çağda dijitalleşmeyi anlamak çok önemli bir adım oluyor.

Dijital markalaşma nedir ?

Dijital markalaşma; çok kanallı marka yönetiminin bir parçası olarak, markanın pozisyonunu belirlemek ve hedeflerini ortaya koymak için kullanılan dijital kanal ve öğeleri içermektedir; dijital marka etkileşimi olarak da bilinir. Markayı ve tüketiciyi dijital kanallar aracılığıyla birbirine bağlar. Buradaki temel hedef, bu kanallarla marka veya tüketici farkındalığını artırmaktır.

Bu nedenle, ‘dijital markalaşma’ ile ‘dijital iletişimi’ yeniden adlandırmak ve rolünü iş stratejisi ve marka planlaması bağlamında değerlendirmek gerekiyor.

Dijital markalaşma veya dijital marka bilinci oluşturma; internet tabanlı ilişkiler, cihaz tabanlı uygulamalar ve medya içeriği de dahil olmak üzere bir dizi dijital mecra üzerinde geliştirilen bir marka yönetim tekniğidir.

Dijital pazarlamanın kökeni doğrudan pazarlamaya dayanır ve son on yılda bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Kişisel cihazların sayısındaki ve kullanımındaki artış, marka yöneticilerinin, hedef tüketici veya müşterileri ile doğrudan ve etkileşimli iletişim kurmasının yolunu açmıştır.

Bu nedenle, günümüzde marka bilinci oluşturmak için tüketicilerle dijital cihazlar aracılığıyla etkileşim kurmak ve buna dijital medya ve teknoloji kullanımını entegre etmek gerekiyor.