Sosyal Medyanın Gücü

25 Eylül, 2018

Sosyal medya, özellikle işletmeler, müşteriler ve bu ikisi arasındaki ilişki yönünden, geleneksel satıcı-müşteri ilişki anlayışının dışında, farklı araçlarla farklı platformlar üzerinden yürütülen farklı iletişim yöntemlerini kapsaması sebebiyle ilginç bir olgu ve fenomen olmaktadır.

İşletmeler açısından bakıldığında sosyal medya, işletmelere özelleştirilmiş bir platform üzerinden müşterileriyle iletişim kurabilme fırsatı tanımakta; reklam ve tanıtımlarını müşterilerine sosyal medya aracılığı ile yapmak ise işletmelere, müşterilerine direkt olarak onların rahat hissettikleri bir ortamda ulaşabilme avantajı sağlamaktadır. Sosyal medya işletmelere, müşterileriyle, kendi ürün ve servislerinin onlar üzerindeki algısını şekillendirerek iletişim kurma ve diyalog geliştirme imkanı tanımaktadır.

Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, sosyal medya üzerindeki reklam ve pazarlama faaliyetleri işletmelerin olduğu kadar, müşterilerin de yönetebildiği bir alan olması sebebiyle kendi içinde kısmi bir risk barındırmaktadır. Zira müşteriler ne görmek istedikleri ve gördükleri şeye nasıl tepki verecekleri söz konusu olduğunda, ellerinde büyük bir güç taşımaktadır. Sosyal medyanın kaçınılmaz “sosyal” etkisi, işletmelerin başarılarının olduğu kadar hatalarının da sosyal ortamlarda yayınlanmasını, paylaşılmasını ve tartışılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak pek çok firma, bu riski avantaja dönüştürmeyi başarmış, müşteri memnuniyetini artıracak çok büyük değişiklik ve gelişmeleri sağlayan verileri sosyal medya üzerinden toplamıştır.

Her halükarda facebook, twitter, youtube, instagram, pinterest, LinkedIn, google+ gibi pek çok güçlü kanaldan oluşan sosyal medya, tüm diğer kitle iletişim araçlarındaki risklerden daha fazla risk barındırmamakta, ancak sağladığı fayda ve yarattığı avantajlar söz konusu olduğunda tüm alternatif araçlara fark atmaktadır. Sosyal medya ve sosyal medya ağları tüketicilerin tüketim davranış ve karar verme mekanizmalarını şekillendirmeye, yönlendirmeye ve değiştirmeye etkisini artırarak devam edecektir. İşletmelerin, sosyal medya ve bilinirlik yönetimi stratejilerini pazarlama stratejilerine dahil etmelerini gerektiren, en azından bunu değerlendirmeye almasını pratikte zorunlu kılan pek çok sebep vardır ancak bunları üç ana başlıkta özetlemek mümkündür.

Düşük maliyet

Doğru bir şekilde uygulandığında, sosyal medya girişimleri maliyetlerin düşmesine yardımcı olmaktadır. İşletmeler, müşteri hizmetlerinin etkinliği ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin artırılması ile daha düşük maliyetlerle daha büyük sonuçlar elde edebilmektedirler.

Satış artışı

İşletmelerin, sosyal medya kanalları ile entegre olması, müşterileriyle sosyalleşmelerini ve ortak bir platformda eşit koşullar altında buluşarak direkt iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır. Bu müşteriler daha sonra işletmelerin hedef kitlesindeki diğer kişileri etkileyip, fikirlerini şekillendirerek onların müşteriye dönüşmesini sağlayarak işletmelerin müşteri portföyünü ve dolayısıyla satışlarını artırabilir.

Marka oluşturma

İşletme faaliyetleri çevresinde sosyal medya üzerinde bir forum oluşturmak, marka bilinirliğinin artmasına ve marka değerinin oluşmasına çok büyük katkılar sağlamaktadır ve bu markalaşma iletişimi, müşteri sadakati yaratarak işletmelerin rakiplerine karşı avantaj elde etmesini sağlamaktadır.

Günümüzde işletmelerin kullandığı iletişim araçlarına bakıldığında, sosyal medyanın geleneksel medya araçları kadar -ve hatta onlardan daha fazla- etkili olduğu gözlemlenmektedir. Televizyon ve gazete gibi iletişim araçları hala etkin ve başarılı olmakla beraber, sosyal medyanın günden güne önemini artırmasının sebeplerinden biri de gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi mümkün kılması, haberlerin ve sosyal geri bildirimlerin daha hızlı ortaya konulabilmesidir. Gündelik yaşamlarımızın her alanında giren facebook, twitter, google+, LinkedIn, instagram, Youtube, Tumblr, Pinterest ve diğer sosyal paylaşım ağları, sadece sosyal yaşantımıza ve sosyal ilişkilerimize yön vermekle kalmamamakta, tüketim ve satın alma alışkanlıklarımızı da birinci dereceden şekillendirmektedir. Sosyal medyanın toplum ve ilişkiler üzerindeki tartışılmaz yönlendirici etkisini lehine kullanmak isteyen işletmeler, yatırım planlarında ve pazarlama stratejilerinde sosyal medyaya her geçen gün daha fazla yer vermektedir.